ZAMAN QAYIŞLARI

Aşağı və orta performans tələb edən tətbiqlərdə üstünlük verilir. Avtomobil və sənaye müəssisələrində tez-tez istifadə olunan iqtisadi məhsullardır. Klassik MXL, XL, L, H, XH, XXH kəmərləri, trapez diş formasında, sənaye maşınlarında, DXL, DL, DH kəmərlərində elektrik ötürülməsində yüksək dəqiqlik və sinxronizasiya təmin edir. Hər iki tərəfə güc ötürə bilən və yuvarlaq diş quruluşunu təkmilləşdirmiş 2M, 3M, 4.5M, 5M, 8M, 14M kəmərlər və fərqli diş quruluşlu S3M, S5M, S8M, S14M kəmərlər, bu kəmərlərin hamısında rack (avtomatik qapı) xüsusi olaraq gücləndirilmiş ROO Silver, Gold və Omge HP növləri var.