FİLTER TORBALAR

Təmiz bir mühit bütün insanların həyat hüququdur. Mühüm olan ətraf mühitin təmizlənməsi deyil, çirklənməməsidir.
Prinsipimiz:
Həyat keyfiyyətini artırmaq.
İstədiyiniz keyfiyyətli havanı əldə etmək.
Zərərli virusları və bakteriyaları məhv etmək.

FİLTERLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ

Həyatın keyfiyyətini yüksəltmək və müxtəlif sənaye sahələrində keyfiyyətli hava əldə etmək üçün havalandırma qurğularında xarici mühitdəki toz, torpaq və istənilən obyektlərin saxlanılması, zərərli virus və bakteriyaların azaldılması üçün filterlərdən istifadə edilməlidir. Havalandırma qurğularında istifadə olunan filter torbaları müəyyən dövrdə dəyişmək çox vacibdir.

FİLTERLƏRİN NÖVLƏRİ

Polypropylene
90-100° C- ə davamlı.
Bu Filter torbalar əlavə olmayan 100% saf polipropilen mikrofiberlərdən meydana gəlir. Son dərəcə keyfiyyətli lif strukturu yüksək filtrasiya effektivliyi və böyük kontakt sahəsi yaradır. Polipropilen, yağları cəlb etmək üçün su hidrofobik və oleofilik xüsusiyyətlərinə malikdir və suyu həll etmək üçün filter torbalar yağları ayırmaq və çıxarmaq imkanı verir. Polipropilen torbalar incə kimyəvi maddələr, qida, içkilər və dərman üçün uygundur.

Polyester
135-150° C- ə davamlı.
Polyester filter torbaları etibarlı, davamlı performans təmin edir və digər materiallardan hazırlanmış filter torbalara nisbətən daha yüksək ağır yüklənməyə davamlıdır. Polyester filter torbalar, qida emalı , kimyəvi emal, ümumi sənaye emalı və istehsalat daxil olmaqla müxtəlif sənaye sahələrində istifadə olunur. Bu filter torbalar yüksək keyfiyyəti, etibarlılığı və sənaye mühitində dayanıqlığı ilə tanınır.

Meta-Aramid
200-220°-ə davamlı.
Meta –Aramid filter torbasına Nomex filter torbasıda deyilir. Bu filterlər yüksək intensivliyi, yaxşı sürtünmə və qatlama müqavimətinə mənsubdur. Toz kollektorlarına (dust collector) böyük dəyişiklik edilmədən sistem filtrasiya qabiliyyətini 50-150% artırmaq olur.Əsas xüsusiyyətlərindən biri də yüksək temperatura dayanıqlı olmasıdır.

Nylon
135-145° C -ə davamlı.
Nylon monofilament (NMO) filter torbaları xüsusi, filtrasiya dərəcəli tordan hazırlanır. Naylon iplər dəqiq toxunur və sabit, ardıcıl açıqlıqlarla istilik sabitləşir. Istilik sabitləşdirilmiş toru asanlıqla deformasiya etmir. Yüksək filtrasiya performansına malikdir. Dəstəkli yan tikişlər mayenin kənara keçməsinin qarşısını alır. Kobud, qatı parçacıqların çıxarılması üçün effektiv filter sistemidir.

Teflon
Teflon 100% sintetik lif istifadə edilərək hazırlanmışdır. Həm qatı, həm də duzlu hissəcikləri çıxarmaq və yüksək kir tutma qabiliyyətinə malikdir. Bütün sənaye standartlarına uyğunluğu və xüsusi ölçüləri mövcuddur. Geniş kimyəvi uyğunluğa malikdir.Yüksək axına malik olduğu üçün aşağı təzyiq sahəsi yaradır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Sement Zavod
Beton Zavod
Asfalt Zavod
Tütün İstehsalı
Qida Sənayesi
Mədən Ocaqları
Gübrə Sənayesi
Kimya Sənayesi
Şüşə İstehsalı
Töküm Sənayesi
Aliminium Sənayesi
Əhəng və Gips Zavodu
Plastik Sənayesi
Mebel və Kağız Sənayesi